ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
មន្រ្តីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា៣២នាក់ បានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាពីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

មន្ត្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាចំនួន៣២នាក់ បានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
នៅរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។ វគ្គសិក្សាដែលមានរយៈពេលបីថ្ងៃនេះ
សិក្ខាកាមបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពីអ្នកជំនាញ លើការងារសវនកម្ម ដែលជាការងារឯករាជ្យ
ធានាតម្លាភាពនៅក្នុងស្ថាប័ន។

 Information
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៦ ថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៦
ថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ 

 សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៦ នៅថ្ងៃចន្ទ ១២កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង
រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នឹងបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៦
នៅថ្ងៃចន្ទ ១២កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩